Klachtenregeling &
KlokkenluidersregelingKlanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet tevreden zijn over onze dienstverlening of een van onze medewerkers, dan stellen wij het op prijs als u ons hierover zo snel mogelijk informeert. Wij zullen uw meldingen zorgvuldig beoordelen en vertrouwelijk behandelen. Samen met u streven wij naar een passende oplossing van uw klacht.

Het verdient uiteraard de voorkeur om problemen eerst te bespreken met de betreffende persoon. In plaats hiervan kunt u ook contact opnemen met
iris van Driel (Compliance officer) van 4DFS.

Als het probleem niet via een gesprek opgelost kan worden, dan kunt u voor uw klacht gebruik maken van onze klachtenregeling. Wilt u een klacht indienen, waarbij uw anonimiteit is gewaarborgd, dan kunt u gebruik maken van onze klokkenluidersregeling.

Wij zien uw melding als een mogelijkheid om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren en om herhaling van het probleem te voorkomen.

Indien u nog vragen heeft over de klachtenregeling en/of de klokkenluidersregeling, dan kunt u zich wenden tot Iris van Driel (Compliance officer) via het
e-mailadres; iris@4dsf.nl

In uw klacht moet duidelijk staan:

• Uw naam, bedrijfsnaam en functie;
• Situatieomschrijving;
• Betrokken medewerkers 4 Dutch Financial Services en hun rol in de situatie;
• Betrokken derden en hun rol in de situatie;
• Beschrijving van de klacht;
• Beschrijving van de gevolgen van de klacht;
• Uw wens ten aanzien van de te nemen acties door alle betrokken partijen.

Klachten anoniem - klokkenluidersregeling
Wanneer u een klacht anoniem wilt melden verzoeken wij u een brief te sturen aan:

4 Dutch Financial Services
Klachten (anoniem)
Ceresstraat 13
4811 CA BREDA